GIỚI THIỆU

Trường tiểu học số 1 phường Bình Định – Tiền thân là một trường Tiểu học của Quận lỵ An Nhơn, Tỉnh Bình Định trước ngày giải phóng. Sau nhiều lần sáp nhập tách cấp chia trường, đến năm học 1993-1994 Trường Tiểu học số 1 phường Bình Định được chính thức thành lập. Trường nằm trên địa bàn Phường Bình Định (Quận lỵ An Nhơn) là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của Thị xã. Đất Thành Bình Định Triều Nguyễn – Đất của Trường Thi. Nơi đây có đường Quốc lộ 1A và đường sắt chạy qua – Quê hương của Hợp tác xã nông nghiệp Anh hùng trong thời kỳ đổi mới. Nhà trường nằm trên địa bàn của các khu vực dân cư: Kim Châu, Ngô Gia Tự, Quang Trung. Ngoài ra, còn tiếp nhận diện học sinh lang thang cơ nhỡ từ Trung tâm Bảo trợ Xã hội của Tỉnh Bình Định chuyển đến… dân số gần 10.000 người. 25% sống nghề nông.
Trường có 2 điểm trường: Điểm chính ở nội thị 7.521 m2 tọa lạc tại 82 Lê Hồng Phong và điểm lẻ ở khu vực Kim Châu 1991 m2,. Nhân dân có truyền thống hiếu học cần cù lao động.
Trường hiện nay có 29 phòng học và các phòng bộ môn, phòng hành chính, phòng hiệu bộ khang trang sạch đẹp. Trường đã đạt Trường Chuẩn Quốc gia giai đoạn 1 (2001-2010). Năm 2016 Trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2. Tổng số CB-GV-CNV là 47 người có trình độ đạt chuẩn 100% và trên chuẩn 79 % . Số học sinh toàn trường 1023 em với 29 lớp.
Nguồn tài chính đảm bảo cho nhà trường hoạt động gồm: Từ nguồn ngân sách cấp như lương phụ cấp theo lương, hoạt động nghiệp vụ, tu sửa nhỏ, mua sắm…. được quản lý sử dụng đúng theo quy định của Nhà nước về quản lý tài chính đảm bảo quyền lợi của người lao động, nguồn kinh phí thu hợp pháp khác từ nguồn xã hội hóa được nhà trường thu đúng và sử dụng đúng mục đích góp phần hỗ trợ các hoạt động dạy học và hoạt động khác.
Trong thời gian qua nhà trường đã triển khai đầy đủ các chủ trương của Đảng Nhà nước và chỉ thị nhiệm vụ năm học của ngành; Tổ chức thực hiện có hiệu quả. Nhiều năm liền trường được công nhận trường Tiên tiến xuất sắc cấp Thị xã, năm học 2011-2012; 2012-2013 được UBND Tỉnh công nhận tập thể LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN XUẤT SẮC. Năm học 2016-2017 Trường được UBND Tỉnh công nhận tập thể LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN XUẤT SẮC./.

Phương Ngọc